Amphia Pijnbestrijding Bevalling

Pijnbestrijding

Pijn hoort bij een bevalling en is een normaal verschijnsel. De duur en de ernst van de pijn tijdens een bevalling, wisselen per persoon en per bevalling. Meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen kunnen helpen de weeën op te vangen. Deze kunt u al tijdens de zwangerschap in verschillende cursussen leren. Door geconcentreerd weeën ‘weg te zuchten’ komt u in een ritme waarbij het lichaam zelf stoffen aanmaakt die een pijnstillend effect hebben, genaamd endorfine. Deze endorfine zorgt ervoor dat de pijn te verdragen is.

Meer informatie over hoe om te gaan met ‘pijn’ gedurende de bevalling kunt u vinden op: De Verloskundige- Pijnbehandeling uit eigen kracht

Toch komt het voor dat vrouwen de pijn ondraaglijk vinden. Uitputting, angst of spanning kunnen hierbij een rol spelen. Een warme douche of een warm bad, massage of een andere houding kan dan vaak helpen, maar toch kan de pijn soms ondraaglijk zijn.

Kiezen voor pijnbestrijding

Om de vicieuze cirkel van pijn en niet kunnen ontspannen te doorbreken, kan de pijn met medicijnen worden onderdrukt. Pijnbestrijding kan alleen in het ziekenhuis plaatsvinden, onder begeleiding van de gynaecoloog. Hieronder kunt u de verschillende methoden van pijnbestrijding in het ziekenhuis bekijken. Leest u alles nauwkeurig door, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn en welke voor- en nadelen de soort pijnbestrijding met zich mee brengt.

Relivopan ® (lachgas)

 

Het is van belang dat u de bevalling zo comfortabel mogelijk ervaart. Er zijn diverse pijnstillingsmogelijkheden waaronder Relivopan® of te wel lachgas. Op de verloskamers van het Amphia Ziekenhuis zijn (wettelijke) voorzieningen getroffen, die voorkomen dat ook omstanders het gas inademen.

De verloskundige mag de bevalling blijven begeleiden.

 

 

Werking Relivopan®

Relivopan® is een samenstelling van lachgas en zuurstof wat ingeademd dient te worden. Bij 40-50% werkt Relivopan® voldoende en is andere pijnbestrijding niet noodzakelijk. Relivopan® zorgt ervoor dat u zich wat dromerig voelt en zorgt voor afname van scherpe pijn. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de bevalling en ook geen nadelige effecten op uw kind.

 

Toediening Relivopan®

Relivopan® kan worden toegediend zodra u zelf vraagt om pijnbestrijding en de verloskundige, PA-er of arts-assistent verwacht binnen 3 uur te kunnen starten met persen. Daarnaast moet uw goede weeën hebben, de zorgverlener beoordeeld dit. Relivopan® wordt met behulp van een masker toegediend vanaf het moment dat de wee begint tot dat deze weer verdwenen is. Het is van belang dat u zelf dit masker vasthoudt en diep inademt in het masker. Dit zorgt ervoor dat u tijdens de wee het meeste effect heeft. De effectiviteit wordt 15 minuten na toediening geëvalueerd.

 

Het kinmasker moet verplicht gedragen worden zodat de uitgeademde Relivopan® wordt weggezogen.

 

Persen

Tijdens het persen kunt u geen gebruik maken van Relivopan® omdat u zich dan volledig moet kunnen concentreren op het persen. Nadat u stopt met het gebruik van Relivopan®, krijgt u nog 5 minuten zuurstof toegediend. Hierdoor verdwijnt de werking van Relivopan® uit uw systeem. Het kinmasker dient na het staken van Relivopan® in totaal nog 20 minuten gedragen te worden.

 

Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerking van Relivopan® kunnen bestaan uit;

  • Misselijkheid
  • Braken
  • Duizeligheid
  • Slaperigheid
  • Dromerigheid
  • Uitgelaten stemming

De verloskundige of verpleegkundige zal u begeleiden tijdens toediening en u voorzien van instructies. U dient de instructies zo goed mogelijk op te volgen voor een effectieve werking. De zorgverlener kan de Relivopan® stoppen indien daar een indicatie voor is.

 

Op dit moment is Relivopan-gebruik in onderzoek op de verloskamers. Dit heeft te maken met de luchtventilatie op de kamers. Afhankelijk wat de uitslag is van het onderzoek wordt Relivopan in de toekomst doorgezet of gestaakt.

Remifentanyl is een morfine-achtig medicijn, dat op elk tijdstip in het Amphia ziekenhuis als pijnbestrijding gegeven kan worden voor pijnstilling. Uit onderzoek blijkt dat het voor u en uw baby veilig is om te gebruiken. U krijgt continu een vastgestelde hoeveelheid Remifentanyl via een infuus toegediend. Daarnaast kunt u zelf een extra hoeveelheid Remifentanyl toedienen als dit nodig is, via een soort ‘afstandsbediening’. De hoeveelheid die u zelf ‘extra’ toedient, bepaalt u zelf, maar binnen grenzen die vooraf zijn ingesteld. Dit voorkomt een overdosis.

Remifentanyl is een krachtig pijnstillend middel. Daardoor kunt u zich beter ontspannen en verloopt de ontsluiting vaak sneller. Remifentanyl passeert de placenta en geeft dus ook bij de baby sufheid. Maar Remifentanyl is binnen enkele minuten uitgewerkt. Door de toediening van Remifentanyl te stoppen voor het persen, zijn ademhalingsproblemen bij de pasgeborene (als gevolg van het medicijn), zo goed als onmogelijk.

Aangezien het effect van remifentanyl vermindert na 3 tot 4 uur, wordt het meestal pas in de laatste uren van de bevalling gegeven. De belangrijkste bijwerkingen van Remifentanyl zijn sufheid en misselijkheid. Ook kan de baby wat rustiger worden. Na het staken van de medicatie zijn de bijwerkingen binnen enkele minuten volledig verdwenen.

Epidurale pijnbestrijding is een andere benaming voor een ruggenprik. Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof in de ruimte tussen de ruggenwervels: de epidurale ruimte. Hier lopen zenuwen die pijnprikkels van de baarmoeder en de bekkenbodem vervoeren. Als deze zenuwen worden uitgeschakeld, voelt u de pijn van de weeën niet meer. Behalve pijnzenuwen lopen in deze ruimte ook zenuwen die de spieren in het onderlichaam aansturen. Na een ruggenprik kan dus ook de spierkracht in de benen tijdelijk afnemen; bovendien krijgt u minder gevoel in benen en onderbuik.

In principe is het mogelijk dat u helemaal geen pijn hebt tijdens de ontsluitingsfase of tijdens het persen. De epidurale pijnbestrijding heeft echter bij ongeveer 5% van de vrouwen onvoldoende resultaat. Tegen de tijd dat u volkomen ontsluiting hebt, wordt de hoeveelheid toegediende medicijnen vaak verminderd. Zo voelt u weer de weeën die nodig zijn om goed mee te kunnen persen. Soms duurt het een tijdje voordat de spontane persdrang op gang komt. De uitdrijvingsfase kan hierdoor wat langer duren. Een ruggenprik wordt tot een bepaalde fase tijdens de bevalling gegeven, ongeveer tot 5 centimeter ontsluiting.

TENS werkt door middel van het afgeven van zwakke stroomimpulsen die via vier plakelektroden door de huid naar de onderliggende zenuwvezels worden gestuurd. Het stimuleert op deze manier de aanmaak van endorfine, lichaamseigen ‘morfines’. De TENS is te gebruiken zonder dat er extra controle nodig is bij moeder en kind. Er is dus geen sprake van een medische indicatie als u de TENS gebruikt. Het pijnstillend effect verschilt wel per persoon. TENS haalt de scherpe kanten mogelijk weg. In enkele gevallen wordt TENS (voor een deel) vergoed door uw zorgverzekeraar, of u kunt hem daar huren tegen gereduceerd tarief.

Voor meer informatie over TENS kunt u kijken op www.geboortetens.nl. Daar vindt u ook een overzicht van verzekeraars die de TENS vergoeden of tegemoet komen in de kosten ervan.

Meer informatie over pijnbestrijding

Voor meer informatie over pijnbestrijding in Amphia Ziekenhuis verwijzen wij graag naar de informatiefilm  ‘Annature/voorlichtingsfilms/pijnbestrijding. Tevens kunt u de film ‘Pijnbehandeling met medicijnen‘ van de Verloskundige bekijken.

Ook is er informatie op internet te vinden over pijn tijdens de bevalling, bijvoorbeeld via Zorgwijzer. Daarbij moet gezegd worden dat steriele waterinjecties nog niet worden gegeven, aangezien deze nog niet officieel goedgekeurd zijn door de overheid.

E-CONSULT