Thuis of poliklinisch bevallen

U kunt zelf de plaats van bevallen bepalen, zolang uw zwangerschap en bevalling voorspoedig verlopen.

Poliklinisch bevallen

Bij een poliklinische bevalling gaat u enige tijd voordat de baby geboren wordt (tijdens de ontsluitingsfase) naar het ziekenhuis. De verloskundige gaat met u mee en zal in het ziekenhuis de bevalling begeleiden. Zij heeft daar dezelfde instrumenten en hulpmiddelen tot haar beschikking als bij een thuisbevalling. U hoeft uw kraampakket niet mee te nemen naar het ziekenhuis. Een kraamverzorgster van Naviva assisteert de verloskundige bij de bevalling. Als alles goed is verlopen, kunt u redelijk snel na de bevalling met de baby naar huis (afhankelijk van het tijdstip van de geboorte en het verloop van de bevalling).

Verschillende redenen poliklinisch bevallen
Sommige vrouwen kiezen voor een poliklinische bevalling, omdat zij wat opzien tegen de beslommeringen rond een bevalling thuis. Anderen kiezen voor een poliklinische bevalling, omdat zij zich veiliger voelen met alle medische hulpmiddelen en een specialist bij de hand.

Wanneer naar het ziekenhuis?
Wilt u poliklinisch bevallen, dan kunt u naar het ziekenhuis  gaan wanneer de verloskundige dit aangeeft. Wanneer het tijd is om te gaan, dan belt de verloskundige de kraamverzorgster en deze komt haar assisteren bij de bevalling. Het is handig als u al een tas met benodigdheden klaar heeft staan, zodat u thuis snel kunt vertrekken. Aanwezig in het ziekenhuis zijn vaak de partner en eventueel nog één ander persoon. Mocht u graag meerdere mensen dichtbij u hebben, dan kunnen zij wachten in de wachtruimte.

Kosten poliklinische bevalling
De kosten van een poliklinische bevalling komen voor uw eigen rekening. Afhankelijk van uw verzekeringspolis, komt de verzekering u tegemoet in de kosten of vergoed de poliklinische bevalling eventueel volledig.

Wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis zijn:

 • Uw zwangerschapskaart.
 • Telefoon, om ook foto’s mee te kunnen maken.
 • Toiletspullen voor uzelf, zoals tandenborstel, tandpasta, borstel, doucheproducten etc.
 • Kleding voor tijdens de bevalling en voor als u het ziekenhuis verlaat. Denk hierbij ook aan extra ondergoed, soepel zittende kleding, (voedings)BH, warme sokken, slippers.
 • Kleding voor de baby, zoals een rompertje, pakje, mutsje, én een jasje. De eerste drie graag in tweevoud. Ook een omslagdoek is erg fijn.
 • Maxi-cosi, zodat uw kindje veilig in de auto mee naar huis kan. Eventueel met extra deken of winterzak.
 • Extra spullen zoals bijvoorbeeld een tijdschrift, Dextro snoepjes en telefoonoplader.

Als u in het ziekenhuis wilt bevallen, bevalt u poliklinisch op afdeling 28 dat is de verlosafdeling van Amphia Ziekenhuis Molengracht.  U hoeft zich daar niet voor in te schrijven. Een voorlichtingsfilm is te vinden op de website van Annature: voorlichtingsfilm verloskamers Amphia

Thuis bevallen

Wanneer uw zwangerschap en de bevalling voorspoedig verlopen, dan kunt u ook kiezen voor een thuisbevalling. Men kiest om verschillende redenen voor een thuisbevalling. Het wordt bijvoorbeeld vaak als prettig ervaren als de geboorte van het kind in de eigen omgeving kan plaatsvinden. In een vertrouwde omgeving kan de moeder goed ontspannen, wat ten goede komt aan de ontsluitingsperiode.

Verloop thuisbevalling
Gedurende de ontsluitingsperiode wordt er voortdurend contact met u gehouden. De verloskundige komt enkele malen bij u thuis langs en houdt de vordering van de ontsluiting nauwlettend in de gaten. Tegen het eind van de ontsluiting zal zij niet meer weg gaan en gaat ze spullen klaarzetten voor de thuisbevalling. Tevens wordt de kraamverzorgster door haar gebeld om te komen assisteren tijdens de bevalling.

Na de thuisbevalling
Na de bevalling zorgt de kraamverzorgster ervoor dat alles wordt opgeruimd, dat het bed wordt verschoond, dat u wordt gewassen en dat de baby verzorgd wordt. In uw eigen bed kunt u dan, samen met uw partner rustig bijkomen en van de baby genieten. Mochten zich tijdens of kort na de bevalling problemen voordoen, dan zal de verloskundige overleggen met een gynaecoloog of kinderarts, het vervoer regelen en ervoor zorgen dat u en/of uw kind zo snel mogelijk in het ziekenhuis zullen komen. Na de bevalling blijft de kraamverzorgster langer dan de verloskundige bij u aanwezig. Zij geeft u dan tips en adviezen over hoe om te gaan met uw baby. Zorg dat uw huisnummer goed zichtbaar is en dat uw huis goed te vinden en bereikbaar is. Denkt u dat het vinden van uw huis weleens moeilijk kan zijn, maak dan eventueel een plattegrond.

Er zijn een aantal vereisten om thuis te kunnen/mogen bevallen:

 • Het bed moet verhoogd zijn tot een hoogte van 70-80 centimeter.
 • Er dient een kraampakket aanwezig te zijn.
 • Bevallen mag niet hoger dan de eerste verdieping.
 • Bij een BMI hoger dan 35 of een lichaamsgewicht van >100kg aan het einde van de zwangerschap, is het niet verstandig om thuis te bevallen.

Als u niet aan deze vereisten kan voldoen, dan is het verstandig om in het ziekenhuis te bevallen! Uiteindelijk is het doel de bevalling zo goed mogelijk en verantwoord te begeleiden. Wij zullen dit altijd uitgebreid met u bespreken tijdens het spreekuur.

Het kraampakket
Helaas is het zo dat niet elke zorgverzekeraar hetzelfde kraampakket toezendt naar de verzekerden. Controleer daarom altijd wat er in het pakket zit en wat u eventueel nog moet aanvullen voor een thuisbevalling.

Als u thuis wilt bevallen geeft u dit dan door aan uw verloskundige. Mocht uw keuze van bevallingslocatie nog veranderen, dan kan dit te allen tijde worden bijgesteld, zelfs tijdens de ontsluitingsperiode. Verdere vragen kunnen altijd op het spreekuur beantwoord worden.

E-CONSULT