De praktijk

Waarom kiest u voor Verloskundig Centrum Breda als uw verloskundigen?

Bereikbaarheid en afspraken

  • U heeft ruime mogelijkheden voor het maken van afspraken, zelfs in de avonden en op zaterdagen. Deze afspraken kunnen plaatsvinden op drie verschillende locaties in Breda, maar ook in Dorst en Ulvenhout.
  • Elke werkdag is er direct contact mogelijk met de assistente tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Zij kan u helpen uw vraag te beantwoorden of direct contact zoekt met de verloskundige.

Betrokken zorg

  • Er is continuïteit van zorg; er is altijd een achterwacht voor de verloskundigenpraktijk bereikbaar, de dienstdoende verloskundige is altijd direct beschikbaar. Deze houdt op dat moment namelijk geen spreekuur en kan snel ter plaatse zijn. De dienstdoende verloskundige wordt per 24 uur afgelost en is dus altijd “fris”. Er is onderling overleg mogelijk tijdens de spreekuren.
  • De zorg voor u en uw baby wordt gedragen door een team van 6 verloskundigen . Door frequent overleg binnen het team van verloskundigen en assistenten in onze praktijk, wordt er met een brede visie naar u en uw zwangerschap gekeken.

Deskundigheid, kennis en ervaring

  • Doordat in onze verloskundigenpraktijk veel bevallingen worden begeleid, behouden wij onze kundigheid en blijven wij vaardig in het begeleiden van uw zwangerschap, bevalling en kraambed.
  • Door een unieke samenwerking, binnen geboortezorg Annature, tussen ons als verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen van Amphia, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus zijn wij één van de koplopers van Nederland.
  • Actieve deelname van onze verloskundigen in verschillende organisaties van de verloskundige zorg, zorgt ervoor dat wij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De verloskundigen uit onze verloskundigenpraktijk vervullen onder andere de volgende functies: echoscopiste bij FOCUS, Bestuurslid Focus Echocentrum, Bestuurslid Verloskundigen Coöperatie  Breda & Omstreken, Deelname in werkgroep Nieuwbouw Moeder-Kind Centrum bij Amphia Molengracht, Samenwerkingspartner Kraamzorg Organisaties, Beroepenvelddeskundige bij de Opleiding tot Verloskundige.

Onze maatschapsvisie:

Onze werkwijze is een geheel, maar elke zwangerschap is uniek!

E-CONSULT