Digitaal geboortedossier

Eén digitaal geboortezorgdossier zorgt voor kwaliteitsverbetering van de zorg en efficiency voor cliënt en zorgverlener.

Alle betrokken zorgverleners toegang tot geboortezorggegevens van de cliënt, als dat nodig is. De cliënt hoeft zo ook maar één keer haar verhaal te doen.

Het systeem werkt binnen de kaders van de privacywetgeving. Een zorgverlener mag alleen het dossier raadplegen als er sprake is van een relatie met de behandeling van de cliënt en het nodig is om daarvoor het dossier te raadplegen.

Annature

Annature is op 1 november 2016 opgericht. Zij is een organisatie voor integrale geboortezorg in de regio Breda en omstreken. Het is een gezamenlijk initiatief van verloskundigen coöperatie Breda en omstreken*, medisch specialistisch bedrijf Amphia/vakgroep gynaecologen, Amphia en Echocentrum FOCUS. Kraamzorgcoöperatie Breda zal in 2017 naar verwachting ook aansluiten. Met de oprichting van Annature komt de organisatie tegemoet aan de oproep van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren.

Mocht u vragen of bezwaren hebben, bespreek dit dan met uw behandelaar.

E-CONSULT