Kwaliteitsregister

Kwaliteit in de gezondheidszorg is op dit moment belangrijker dan ooit. Cliënten zijn kritisch -en terecht-, de overheid stelt steeds hogere eisen aan de zorg en verzekeraars worden selectiever bij het afsluiten van contracten met zorgverleners.

Kwaliteitsregister Verloskundigen

Op deze ontwikkelingen speelt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen in KNOV Breda Ulvenhout Prinsenbeekdoor het gebruik van het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Met dit register wil de KNOV de kwaliteit van het beroep van verloskundige bevorderen en bewaken en een verdere professionalisering van het vak bewerkstelligen.

KNOV Keurmerk Verloskundigen BredaSinds 1 januari 2006 kunnen verloskundigen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Een verloskundige die geregistreerd is in het kwaliteitsregister, heeft het recht om het officiële KNOV-keurmerk te voeren. Een bewijs van kwaliteit waarmee zij zich in de praktijk kan onderscheiden.

Het Kwaliteitsregister Verloskundigen staat open voor elke praktiserende verloskundige in Nederland, dus ook voor niet-leden van de KNOV.

Verloskundig Centrum voldoet aan de eisen van het kwaliteitsregister en is ingeschreven bij de KNOV.

Wat zijn de eisen?

Voor de eerste registratie moeten verloskundigen voldoen aan de volgende eisen:

  • Vermelding in het BIG-register als verloskundige
  • Gemiddeld ten minste 10 uur per week werkzaam als verloskundige
  • Deelname aan een klachtenregeling
  • Ondertekening van een verklaring dat de verloskundige de gangbare beroepsnormen in acht neemt

Voor herregistratie na vijf jaar, geldt een aanvullende eis: er moet aantoonbaar minimaal 200 uur besteed zijn aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholing, vaardigheidstrainingen, publicaties, stagebegeleiding, intercollegiaal overleg et cetera.

Wanneer een verloskundige is geregistreerd, dan dient zij zich te houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk, in de ruimste zin. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis, vaardigheden, praktijkorganisatie, (interdisciplinaire) samenwerking en vaardigheden zoals cliëntgericht werken. Daarnaast dient zij tevens bij te houden aan welke deskundigheidsbevorderende activiteiten zij heeft deelgenomen.

E-CONSULT