Prenatale Screening Breda NIPT

Prenatale screening

De meeste kinderen worden gezond geboren

Gelukkig worden de meeste baby’s gezond geboren, maar (ook al is de kans klein) er worden ook baby’s geboren met een (ernstige) aandoening. Door een gezonde leefstijl kunt u zelf de kans op een aandoening al verkleinen.

Bent u eenmaal zwanger, dan kunt u uw ongeboren kind laten onderzoeken. Op deze pagina vindt u informatie over deze zogenaamde ‘prenatale screening’ en ‘NIPT’ (Niet Invasieve Prenatale Test).

Wat is prenatale screening?

Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om uw ongeboren kind te laten onderzoeken op eventuele afwijkingen. Zo kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met het Downsyndroom. Ook kunt u laten onderzoeken of uw kind misschien een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. Deze onderzoeken worden ‘prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen’ genoemd.

De kans op een kind met het Downsyndroom is gemiddeld twee op de 1000. Bij jonge vrouwen is de kans laag, en deze wordt hoger naarmate de moeder ouder is. De kans op een kind met een aandoening als een open ruggetje of een open schedel is nog lager, één op de 1000. De leeftijd van de moeder is hierbij niet van belang.

Prenatale screening zwangerschap

Er zijn in het eerste trimester twee onderzoeken mogelijk:

  1. Combinatietest: hierbij wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom (trisomie 21) trisomie 13 en trisomie 18 heeft.
  2. NIPT: hierbij wordt middels laboratoriumonderzoek DNA van de placenta in het bloed van de zwangere onderzocht. Daarbij wordt net als bij de combinatietest gekeken naar trisomie 21, trisomie 13 en trisomie 18.

In het tweede trimester wordt de screeningsecho aangeboden:

  1. 20 wekenecho: hierbij wordt onderzoek gedaan naar een open ruggetje (spina bifida) en andere lichamelijke afwijkingen bij uw ongeboren kind.

Meer informatie over deze onderzoeken kunt u alvast nalezen op www.pns.nl.

Voor- en nadelen prenatale screening
Als u overweegt prenatale screening te laten doen, heeft u vóór het onderzoek een uitgebreid gesprek met één van onze verloskundigen. De verloskundige zal in dit gesprek ingaan op alle mogelijkheden van prenatale screeningstesten en de voor- en nadelen van deze testen bespreken. Kosten voor combinatietest en NIPT zijn respectievelijk € 168,- en € 175,-. U kunt bij uw verzekeraar navragen of de CT vergoed wordt, NIPT is altijd voor uw eigen rekening.

Meer informatie prenatale screening
Voor meer informatie over prenatale screening kunt u de folder op de website van het RIVM doorlezen en/of kijken op www.prenatalescreening.nl.

www.pns.nl/english 

www.pns.nl/polskie

www.pns.nl/turks

www.pns.nl/arabisch

Echoscopisch onderzoek

De screeningsecho met betrekking tot de prenatale screening wordt uitgevoerd in het Echocentrum Focus.

Menu
E-CONSULT