Miskraam

Hieronder vindt u informatie over een miskraam. Wat is een miskraam, hoe verloopt een miskraam, wat er kan gebeuren als een miskraam is vastgesteld en welke gevoelens kunt u ervaren.

Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap

Wanneer u bloedverlies tijdens uw zwangerschap heeft, maakt u zich natuurlijk zorgen. Bloedverlies in de eerste 16 weken van de zwangerschap komt voor bij één op de vijf vrouwen. Bij de helft van deze vrouwen houdt het bloedverlies op en verloopt de zwangerschap zonder verdere consequenties. Wanneer het bloedverlies voort blijft duren, kan er sprake zijn van een miskraam. Dit wil zeggen dat het vruchtje door uw lichaam wordt afgestoten. Uiteindelijk eindigt één op de tien zwangerschappen in een miskraam.

Oorzaken van een miskraam

Een zwangerschap bestaat uit een vruchtzak met daarin het vruchtje. Als de zwangerschap normaal verloopt, ontwikkelt het vruchtje zich tot een baby. Een miskraam ontstaat meestal door een afwijking bij het vruchtje. Het stopt hierdoor met groeien en meestal wordt het door je lichaam na verloop van tijd afgestoten. Een miskraam ontstaat niet door lichamelijke inspanning, zoals vrijen, vallen of fietsen. Een miskraam kun je niet voorkomen door bijvoorbeeld veel rust te nemen.

Wat zijn de verschijnselen van een miskraam?

Meestal begint een miskraam met bloedverlies, ook is het mogelijk dat andere zwangerschapsverschijnselen afnemen, zoals misselijkheid of pijnlijke borsten. Het kan zelfs zijn dat u eigenlijk niet veel merkt wanneer de miskraam zich nog niet zo lang voltrokken heeft.

Wanneer u bloedverlies heeft, kan de bloeding binnen enkele uren tot dagen toenemen en kortdurend hevig zijn. Denk aan een flinke menstruatie. Je verliest het vruchtje in de vorm van stolsels en stukjes weefsel (baarmoederslijmvlies). Dit kan met menstruatieachtige of weeënachtige pijn samen gaan. Je mag hiervoor paracetamol nemen. Het bloedverlies neemt daarna snel af en houdt na een paar dagen op. Soms is er nog enkele weken sprake van een beetje bloedverlies of bruine afscheiding.

In enkele gevallen wordt op een echo ontdekt dat het vruchtje niet meer leeft, terwijl er nog geen tekenen van een miskraam zijn geweest. Op de echo ziet men dan geen hartje meer kloppen.

Welk onderzoek bij miskraam is mogelijk?

Echoscopisch onderzoek kan duidelijk maken of de zwangerschap nog intact is. Dit kan vanaf een zwangerschapsduur vanaf 6 weken, omdat dan te zien is of het hartje klopt. Als het vruchtje nog te klein is, wordt een herhalingsecho afgesproken om te kijken of het vruchtje gegroeid is en het hartje klopt. Soms kan het nodig zijn een inwendige echo te maken om de baarmoeder beter in beeld te krijgen.

Welke behandelingen bij een miskraam?

Wanneer blijkt dat de zwangerschap niet meer intact is, kunt u besluiten om af te wachten tot het vruchtje vanzelf afgestoten wordt en er een spontane miskraam plaatsvindt. Als u besluit om een spontane miskraam af te wachten, spreken we af dat we na één week weer contact met u opnemen om te vragen hoe het met u gaat, om eventuele vragen te beantwoorden en om te vragen of u nog langer wilt wachten indien de miskraam nog niet heeft doorgezet, of toch liever overgaat tot een behandeling. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap.

U dient ons altijd te bellen (ook ’s nachts en in het weekend) bij:

  • hevig bloedverlies; veel meer dan een normale menstruatie
  • flinke buikpijn ondanks het innemen van paracetamol
  • een temperatuur hoger dan 38ºC

Als u liever niet (te lang) wilt afwachten totdat er een spontane miskraam plaatsvindt, dan kunnen wij een afspraak maken bij de gynaecoloog. Deze afspraak vindt meestal na enkele dagen plaats in het ziekenhuis. De gynaecoloog maakt dan een echo om te kijken hoe de situatie is en zal bespreken wat de verschillende mogelijkheden en behandelingen zijn.

Behandelingen bij miskraam

Een curettage is een medische ingreep die door een gynaecoloog in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Tijdens de curettage wordt het zwangerschapsweefsel operatief uit de baarmoeder verwijderd door middel van een dun slangetje. Deze ingreep vindt plaats onder (korte) volledige narcose tijdens een dagopname in het ziekenhuis. U moet zich nuchter melden in het ziekenhuis. Als alles goed is verlopen, kunt u aan het einde van de dag weer naar huis toe.

De voordelen van een curettage zijn dat het voor 99% effectief is en daarnaast een relatief controleerbaar verloop heeft. Ook kan het afwachten van een spontane miskraam voor sommigen als psychisch zwaar ervaren worden. Daarnaast weet u exact wanneer de miskraam plaatsvindt en kunt u wellicht uw dagelijks leven iets eenvoudiger weer oppakken. De nadelen van een curettage liggen op het vlak van medische complicaties, zoals de kans op infectie, beschadiging (perforatie) van de baarmoeder, incomplete curettage, narcose risico’s en kans op verklevingen, welke weer nadelig zijn voor uw vruchtbaarheid.

Het is ook mogelijk de miskraam op te wekken met medicijnen. Het medicijn Misoprostol veroorzaakt baarmoedersamentrekkingen, waarna in 90% van de gevallen de miskraam zal optreden. U krijgt de tabletten voorgeschreven van de gynaecoloog en deze moet u thuis in uw vagina inbrengen. Dit medicijn is oorspronkelijk bedoeld voor maag- en darmproblemen. Het bleek echter ook zeer geschikt voor verloskundige doeleinden, maar is hier desondanks niet voor geregistreerd.

Bij het opwekken van de miskraam met Misoprostol tabletten is de kans op complicaties net zo laag als bij het afwachten van een spontaan verloop. Het voordeel is (voor sommigen) dat de miskraam in de eigen omgeving kan worden doorgemaakt. Er bestaat echter alsnog de kans dat u een curettage nodig hebt, wanneer de miskraam niet (volledig) is doorgezet of bij overmatig bloedverlies.

Lichamelijk herstel na een miskraam

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of na een curettage verloopt in de meeste gevallen vlot. Gedurende één tot twee weken kan er nog wat bloedverlies of bruine afscheiding zijn. Zolang u nog last hebt van bloedverlies, mag u geen tampons gebruiken, niet in bad en geen gemeenschap hebben. Nadat het bloedverlies is gestopt,  is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw zwanger te worden. Na een miskraam is uw vruchtbaarheid gelijk aan daarvoor. Er is medisch niets op tegen om na een miskraam en/of curettage direct weer zwanger te worden. Echter veel vrouwen vinden het prettig om in ieder geval één menstruatie af te wachten voordat ze weer zwanger willen worden. Denk bij een volgende zwangerschap aan het gebruik van foliumzuur!

Wanneer u een miskraam hebt doorgemaakt, meldt dit dan ook altijd aan uw huisarts, zodat deze het in uw dossier kan vermelden.

Emotioneel herstel na een miskraam

Een miskraam is vaak erg ingrijpend en brengt plotseling een einde aan de plannen over de te verwachte baby. Vooral de eerste weken kan het verdriet intens zijn. Naast verdriet kunnen ook gevoelens zoals schuld, schaamte, ongeloof, boosheid, een gevoel van leegt, falen of jaloezie naar andere zwangeren ontstaan. Deze gevoelens zijn heel begrijpelijk. Neem de tijd om deze gevoelens te verwerken en probeer erover te praten met iemand die u vertrouwt. Iedereen maakt een miskraam op haar of zijn eigen manier mee.

Meerdere miskramen

Als u één miskraam hebt meegemaakt, dan is de kans op herhaling in een volgende zwangerschap niet of nauwelijks verhoogd. Sommige vrouwen hebben meer dan eens een miskraam. In dat geval is het mogelijk om verder onderzoek te laten doen naar eventuele achterliggende oorzaken. Wanneer u twee miskramen hebt gehad, kunt u onderzoek laten doen naar de chromosomen van uzelf en uw partner. Gekeken wordt of één van beiden drager is van een chromosomale afwijking, een zogenaamde translokatie.

Meer informatie over miskraam?

Wilt u graag meer informatie over een miskraam lezen? Hieronder vindt u twee betrouwbare bronnen.

E-CONSULT